Over Bibliotheca Catholica

Bibliotheca Catholica is opgericht door een groep katholieke leken die als doel hebben de geestelijke parels uit 2000 jaar overlevering blijvend beschikbaar te maken door heruitgaven. Voor wie nog op zoek is naar het volmaakt schone, ware en goede kunnen deze werken een leidraad vormen tijdens die zoektocht. Voor zij die Hem reeds ontmoet hebben bieden deze werken de inzichten en ervaringen van de grote geestelijke leermeesters van de Kerk, teneinde doorheen de dagelijkse geestelijke strijd op het aardse pelgrimspad veilig ons aller hemelse vaderland te bereiken.